Občanské právo

 • poradenství při úpravě občanskoprávních vztahů
 • sepisování listin/smluv (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy atd.)
 • zastupování v občanském soudním řízení
 • poradenství v problematice práva nemovitostí
 • poradenství v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob
 • úschova pěněz a listin

Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv
 • právní pomoc při zakládání společností
 • poradenství v obchodněprávních vztazích
 • zastupování v soudních sporech
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v insolvenčním řízení

Pracovní právo

 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • zastupování v pracovněprávních sporech před soudy

Rodinné právo

 • poradenství a zastupování v záležitostech rodinného práva (žaloby o rozvod manželství, dohody o vypořádání společného jmění manželů, úprava vztahů k nezletilým dětem atd.)

Trestní právo

 • obhajoba a zastupování v trestním řízení
 • uplatnění práv poškozeného v trestním řízení včetně zastoupení

Správní právo

 • poradenství a zastupování ve správním řízení (přestupkové řízení, řízení před katastrálním, stavebním úřadem atd.)
 • poradenství a zastupování v daňovém řízení