O kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Libora Knota zahájila svou činnost v roce 2006 . Poskytuje právní služby v širokém spektru právního řádu České republiky, a to jak jednotlivcům, tak i obchodním společnostem. Při poskytování právních služeb klade důraz na individuální přístup ke

Právní služby

Občanské právo poradenství při úpravě občanskoprávních vztahů sepisování listin/smluv (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy atd.) zastupování v občanském soudním řízení poradenství v problematice práva nemovitostí poradenství v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob úschova pěněz a listin Obchodní

Cena služeb

Odměna advokáta Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou